Paginabegin

Privacy beleid

PRIVACY REGLEMENT

In dit privacy reglement informeren wij u hoe wij omgaan met persoonlijke gegevens. Dit privacy reglement heeft geen betrekking op zakelijke gegevens of op pagina's van onze websites die eventueel een link bevatten.

Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met het onderstaande privacy reglement en tevens met het verzamelen en/of gebruiken van uw gegevens door ons zoals hieronder omschreven. Wij behouden ons het recht voor deze verklaring te allen tijde zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.

COOKIES

Wij gebruiken cookies om het gebruik van onze website te vergemakkelijken en uw instellingen en voorkeuren te onthouden. De cookies die door onze website worden verstuurd, zijn niet gekoppeld aan persoonsgegevens.

U kunt het ontvangen cq. opslaan van cookies uitzetten via uw browser. Meer informatie over deze
mogelijkheid vindt u op de website van de aanbieder van uw browser.

Wel verzamelen wij bepaalde niet-identificeerbare automatische informatie over de gebruikers van onze websites. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeftes van de bezoekers van onze website(s). Wij maken daarvoor gebruik van Google Analytics.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ?

Wij verzamelen in ieder geval geen zgn. bijzondere persoonsgegevens. Deze zijn niet relevant voor onze dienstverlening aan u. Maar om onze overeenkomst met u goed te kunnen uitvoeren, hebben wij naast uw bedrijfsgegevens, de volgende persoonsgegevens nodig:

 • - naam contactpersoon
 • - email contactpersoon
 • - telefoon contactpersoon
 • - live camerabeelden van onze verkoopruimte.
 • - camerabeelden rondom ons bedrijfspand buiten openingstijden
Deze persoonsgegevens zijn minimaal nodig om onze dienstverlening zodanig in te richten dat deze voldoet aan onze kwaliteitsnormen.

MET WELK DOEL VERZAMELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

De eerdergenoemde gegevens die wij verzamelen, worden gebruikt in onze dienstverlening aan u en met name voor de volgende acties:

 • - contact per mail/telefoon onderhouden over lopende zaken
 • - verzenden van onze periodieke nieuwsbrief (maximaal 1 x per kwartaal)
 • - verzenden van uitnodigingen voor bijzondere evenementen, lezingen, workshops, etc.
 • - tbv telefonische bereikbaarheid controleren of verkoopmedewerkers aan de verkoopbalie actief zijn.
 • - beveiliging van ons bedrijfspand
Wij verzamelen in ieder geval geen persoonsgegevens met het doel op basis van geautomatiseerde
besluitvorming, zonder menselijke tussenkomst, verwerking te laten plaatsvinden.

MET WIE DELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Als daaraan een wettelijke verplichting ten grondslag ligt, moeten wij uw gegevens delen met derden. Verder delen wij persoonsgegevens alleen met derden als dat strikt noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze overeenkomst met u. Als wij een andere verwerker inschakelen om verwerkingsactiviteiten uit te voeren, worden aan deze andere verwerker dezelfde verplichtingen inzake gegevensbescherming opgelegd als wij onszelf opleggen in dit reglement.

HOE LANG BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

In principe hanteren wij geen uiterste bewaartermijnen voor (persoons)gegevens in onze administratie en blijven deze opgeslagen tot het technisch einde van ons softwarepakket. U heeft echter het recht uw gegevens te laten wijzigen of verwijderen. Zie daartoe “Ken uw rechten”.

De camerabeelden van onze verkoopruimte worden niet opgeslagen. Er zijn slechts live beelden te zien. Camerabeelden van rondom ons bedrijfspand buiten openingsuren worden gedurende 3 maanden opgeslagen.

HOE BEVEILIGEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij gaan serieus om met de beveiliging van uw persoonsgegevens en nemen maatregelen om deze gegevens te beveiligen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging. Daarbij maken wij gebruik van technische middelen zoals firewall en nemen wij organisatorische maatregelen in de vorm van afgezonderde serveropslag en wachtwoordbeveiliging.

KEN UW RECHTEN

Onder de huidige wetgeving heeft u het recht om in te zien welke gegevens wij van u registreren. U heeft het recht op rectificatie of het wissen van uw persoonsgegevens als deze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze verzameld werden. Ook kunt u een eerder verstrekte toestemming om uw persoonsgegevens op te slaan, intrekken.

Een verzoek tot inzage, rectificatie of verwijdering van uw gegevens richt u aan
administratie@saldenelektro.nl. Wij vragen u om een kopie van uw ID waarop ten behoeve van uw privacy uw ID-nummer, foto en BSN-nummer afgeschermd zijn, bij uw verzoek te voegen zodat wij kunnen verifiëren dat het verzoek van uzelf afkomstig is. Wij zullen zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek reageren. Doordat wij slechts heel summier persoonsgegevens vastleggen, kan het zijn dat wij na het wissen of wijzigen van uw gegevens onze dienstverlening niet of slechts beperkt kunnen voortzetten.

Het is niet onze bedoeling om persoonsgegevens van jongeren van 16 jaar of minder vast te leggen. Echter wij hebben helaas niet de middelen om dit te controleren. Bent u van mening dat wij toch persoonsgegevens registreerden van deze jongerengroep neemt u dan meteen contact met ons op en wij zullen de betreffende gegevens meteen verwijderen.

KLACHTEN

U kunt zich richten tot de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als u een klacht over ons privacybeleid heeft waar we samen niet uitkomen. Maar natuurlijk horen we eerst zelf graag uw bezwaren en we zullen te allen tijde proberen daaraan tegemoet te komen. 

Privacy beleid

PRIVACY REGLEMENT

In dit privacy reglement informeren wij u hoe wij omgaan met persoonlijke gegevens. Dit privacy reglement heeft geen betrekking op zakelijke gegevens of op pagina's van onze websites die eventueel een link bevatten.

Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met het onderstaande privacy reglement en tevens met het verzamelen en/of gebruiken van uw gegevens door ons zoals hieronder omschreven. Wij behouden ons het recht voor deze verklaring te allen tijde zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.

COOKIES

Wij gebruiken cookies om het gebruik van onze website te vergemakkelijken en uw instellingen en voorkeuren te onthouden. De cookies die door onze website worden verstuurd, zijn niet gekoppeld aan persoonsgegevens.

U kunt het ontvangen cq. opslaan van cookies uitzetten via uw browser. Meer informatie over deze
mogelijkheid vindt u op de website van de aanbieder van uw browser.

Wel verzamelen wij bepaalde niet-identificeerbare automatische informatie over de gebruikers van onze websites. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeftes van de bezoekers van onze website(s). Wij maken daarvoor gebruik van Google Analytics.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ?

Wij verzamelen in ieder geval geen zgn. bijzondere persoonsgegevens. Deze zijn niet relevant voor onze dienstverlening aan u. Maar om onze overeenkomst met u goed te kunnen uitvoeren, hebben wij naast uw bedrijfsgegevens, de volgende persoonsgegevens nodig:

 • - naam contactpersoon
 • - email contactpersoon
 • - telefoon contactpersoon
 • - live camerabeelden van onze verkoopruimte.
 • - camerabeelden rondom ons bedrijfspand buiten openingstijden
Deze persoonsgegevens zijn minimaal nodig om onze dienstverlening zodanig in te richten dat deze voldoet aan onze kwaliteitsnormen.

MET WELK DOEL VERZAMELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

De eerdergenoemde gegevens die wij verzamelen, worden gebruikt in onze dienstverlening aan u en met name voor de volgende acties:

 • - contact per mail/telefoon onderhouden over lopende zaken
 • - verzenden van onze periodieke nieuwsbrief (maximaal 1 x per kwartaal)
 • - verzenden van uitnodigingen voor bijzondere evenementen, lezingen, workshops, etc.
 • - tbv telefonische bereikbaarheid controleren of verkoopmedewerkers aan de verkoopbalie actief zijn.
 • - beveiliging van ons bedrijfspand
Wij verzamelen in ieder geval geen persoonsgegevens met het doel op basis van geautomatiseerde
besluitvorming, zonder menselijke tussenkomst, verwerking te laten plaatsvinden.

MET WIE DELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Als daaraan een wettelijke verplichting ten grondslag ligt, moeten wij uw gegevens delen met derden. Verder delen wij persoonsgegevens alleen met derden als dat strikt noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze overeenkomst met u. Als wij een andere verwerker inschakelen om verwerkingsactiviteiten uit te voeren, worden aan deze andere verwerker dezelfde verplichtingen inzake gegevensbescherming opgelegd als wij onszelf opleggen in dit reglement.

HOE LANG BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

In principe hanteren wij geen uiterste bewaartermijnen voor (persoons)gegevens in onze administratie en blijven deze opgeslagen tot het technisch einde van ons softwarepakket. U heeft echter het recht uw gegevens te laten wijzigen of verwijderen. Zie daartoe “Ken uw rechten”.

De camerabeelden van onze verkoopruimte worden niet opgeslagen. Er zijn slechts live beelden te zien. Camerabeelden van rondom ons bedrijfspand buiten openingsuren worden gedurende 3 maanden opgeslagen.

HOE BEVEILIGEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij gaan serieus om met de beveiliging van uw persoonsgegevens en nemen maatregelen om deze gegevens te beveiligen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging. Daarbij maken wij gebruik van technische middelen zoals firewall en nemen wij organisatorische maatregelen in de vorm van afgezonderde serveropslag en wachtwoordbeveiliging.

KEN UW RECHTEN

Onder de huidige wetgeving heeft u het recht om in te zien welke gegevens wij van u registreren. U heeft het recht op rectificatie of het wissen van uw persoonsgegevens als deze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze verzameld werden. Ook kunt u een eerder verstrekte toestemming om uw persoonsgegevens op te slaan, intrekken.

Een verzoek tot inzage, rectificatie of verwijdering van uw gegevens richt u aan
administratie@saldenelektro.nl. Wij vragen u om een kopie van uw ID waarop ten behoeve van uw privacy uw ID-nummer, foto en BSN-nummer afgeschermd zijn, bij uw verzoek te voegen zodat wij kunnen verifiëren dat het verzoek van uzelf afkomstig is. Wij zullen zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek reageren. Doordat wij slechts heel summier persoonsgegevens vastleggen, kan het zijn dat wij na het wissen of wijzigen van uw gegevens onze dienstverlening niet of slechts beperkt kunnen voortzetten.

Het is niet onze bedoeling om persoonsgegevens van jongeren van 16 jaar of minder vast te leggen. Echter wij hebben helaas niet de middelen om dit te controleren. Bent u van mening dat wij toch persoonsgegevens registreerden van deze jongerengroep neemt u dan meteen contact met ons op en wij zullen de betreffende gegevens meteen verwijderen.

KLACHTEN

U kunt zich richten tot de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als u een klacht over ons privacybeleid heeft waar we samen niet uitkomen. Maar natuurlijk horen we eerst zelf graag uw bezwaren en we zullen te allen tijde proberen daaraan tegemoet te komen. 
© Copyright 2024 Salden Elektro. Alle rechten voorbehouden. Mogelijk gemaakt door Sana Commerce.
© Copyright 2024 Salden Elektro. Alle rechten voorbehouden. Mogelijk gemaakt door Sana Commerce.